FAP CEO

nutaku.net

HOẠT GIÁM đốc điều hành – Cam ông Trùm

Bạn đã bao giờ muốn khiêu dâm của doanh nghiệp? Có lẽ một trang web khiêu dâm hoặc một trò chơi tình dục trang web? Vâng, tại sao không giấc mơ lớn hơn và đi cho một đồ trang web với rất nhiều người mẫu được làm việc cho bạn? Hoặc tốt hơn, chỉ cần sống mà tưởng tượng trong này tươi cam ông trùm trò chơi. HOẠT GIÁM đốc điều hành là một loại mô phỏng, mà sẽ cho phép anh bạn cam kinh doanh. Bạn sẽ cần phỏng vấn con thuê chúng, hãy chắc chắn rằng họ đã làm một công việc tuyệt vời, và bạn sẽ nhận được nhiều gợi phần thưởng. Trò chơi này là miễn phí, và nó đang chờ anh. Đây là những tính năng mà khiến nó trở nên tuyệt vời.

Quyến rũ Chơi trên HOẠT GIÁM đốc điều hành

HOẠT GIÁM đốc điều hành có một người khá thú vị. Nó rất quan và điều đó làm cho nó như vậy quyến rũ được sự tiến bộ bar. Các bạn chơi, tốt hơn bạn chọn gà và hiệu quả hơn bạn quản lý họ, bạn sẽ thu thập thêm DỌA. Và với sự tiến bộ, bạn sẽ mở khóa mới tính, mới gà và rất nhiều khiêu dâm phần thưởng. Trên đó, các bạn cũng sẽ có một thư ký, người bên cạnh thực tế là giúp rất nhiều với việc kinh doanh, cũng giúp với nhu cầu tình dục. Về cơ bản, bạn sẽ được sống trong mơ trong trò chơi này và nó sẽ theo bạn dán mắt vào màn hình cho đến khi bạn trở thành thành công nhất cam chủ trang web của internet.

Đồ họa và Khía cạnh Kỹ thuật của HOẠT GIÁM đốc điều hành

Giao diện của trò chơi là tươi và có tổ chức tốt. Mặc dù có một số lời khuyên về làm thế nào để chơi nó, kinh nghiệm là khá quan, bạn sẽ tìm ra bởi chính mình. Khi nói đến đồ họa, phong cách là một chút hoạt hình, nhưng các gái xinh đẹp, đặc biệt là nếu bạn được vào phim hoạt hình, chơi phim hoạt hình, chơi trò chơi. Bạn có thể thưởng thức HOẠT GIÁM đốc điều hành trên cả hai máy tính, điện thoại di động và các thiết bị. Nó miễn phí để chơi nó miễn phí của lỗi và một số nguồn tin nói rằng họ sẽ thêm một gói mở rộng, vì vậy nó sẽ cung cấp chơi nhiều hơn trong tương lai, hy vọng.

Xét Thuận

  • Quyến Rũ Chơi
  • WINDOWS Tiến bộ
  • Nóng Nhân Vật Hoạt Hình

Xét Nhược Điểm

  • Vài lồng Tiếng

Trang Web Hơn Tương Tự FAPCEO

Xem Thêm Trò Chơi
Truy cập FAPCEO